Home

De huidige accordeonvereniging is 1985 ontstaan uit een fusie van twee lokale accordeonverenigingen: Tempo en Accordando. Vanaf de oprichting met het Vinkeveense Tempo net na de oorlog verzorgt Con Amore al 70 jaar diverse concerten, optredens en muziekopleidingen in de Ronde Venen.

Vandaag de dag telt de vereniging ongeveer 30 leden, verdeeld over 2 orkesten, een kwintet en een aantal leerlingen. De orkesten staan onder leiding van Arnaud Rosdorff.

Tijdens het jaarconcert van november 2015 heeft het echtpaar Henny en Kitty van Beek-Huijbreghs een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Divendal. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens Zijne Majesteit de Koning sprak de burgemeester zijn waardering uit voor de inzet die het echtpaar getoond heeft voor de accordeonvereniging, EHBO-vereniging St. Lucas en SV Hertha. Henny van Beek vervult sinds 2002 de voorzittersrol bij Con Amore en wordt binnen de vereniging gezien als de ‘stille motor’ van de club. ‘Naast de bestuursfunctie regelt hij ook tal van andere zaken,’ sprak de burgemeester in zijn speech. ‘Henny zet alle spullen klaar, verzorgt de logistiek rondom de uitvoeringen en bezoekt de zieke leden.
Kitty van Beek-Huijbreghs ontving ook een onderscheiding. Ook zij heeft een bestuurlijke functie gehad bij Con Amore: secretaris. ‘Daarnaast maakt zij al ruim dertig jaar het clubblad en onderhoudt daarvoor de contacten met leden en oud-leden,’ legt de burgemeester uit. ‘Bovendien draait ze haar hand niet om voor hand-en spandiensten, net als haar man.’